KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında Tanca Mağazacılık A.Ş. (Kemal Tanca) “Veri Sorumlusu”  sıfatına sahiptir.

“Veri Sorumlusu” tarafından kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı şekilde, kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek; mevzuatın ya da anlaşmaların izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı durumlarda üçüncü kişilere (şirketlerimizin tabi olduğu mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı veya anlaşmalı olduğu üçüncü kişilere) açıklanabilecek, aktarılabilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerin işlenme amacı ve hukuki sebepleri;

 

 • Ürünlerin/Hizmetlerin satışını gerçekleştirmek,
 • Satış sonrası destek hizmetlerinin yerine getirmek,
 • Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerini ve memnuniyet çalışmaları gerçekleştirmek,
 • Müşterilerden gelen talep, sipariş isteklerini karşılamak,
 • Müşteri’ye sunulabilecek pazarlama, tanıtım, çekiliş, kampanya, etkinlik, halkla ilişkiler, anket çalışmaları ve her türlü abonelik hizmetlerinde kullanmak,
 • Pazarlama faaliyetleri, kampanyalar, reklamlar, lansmanlar, anketler, çekilişler, indirimler, promosyonlar, özel fırsatlar, tanıtım açılış, davet, etkinlik ve iletişim çalışmaları kapsamında Müşteri ile iletişime geçmek, bilgilendirme yapmak
 • Elektronik (internet / mobil vs.) veya kâğıt ortamında sağlanan hizmetlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Mevzuat gereği kamu kurum ve kuruluşlarına aktarmak,
 • Kamu ve özel hukuk kişileriyle yapılmış olan anlaşmalarda öngörülen yükümlülüklere uymak,
 • Talep edilen diğer hizmetleri sunabilmek,
 • Hizmet alan ile oluşan hukuki ilişkin gereğini yerine getirmektir.

 

Web sitemiz, online satış mağazamız, mağazalarımız, sosyal medya hesaplarımız aracılığı ile gerçekleştirilen anket çalışmaları, şikâyet başvuruları, çekiliş, kampanya, etkinlik hizmetlerimiz, her türlü abonelik/online işlemleriniz, satın alım işlemleriniz ve yapmış olduğunuz fiziki başvurular gibi yöntemlerle verileriniz sözleşmenin kurulması ve ifası için kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması nedeniyle ve/veya vereceğiniz açık rıza kapsamında sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

 

“Veri Sorumlusu”na başvurarak, kişisel verilerinizin;

 

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • KVKK'nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 • Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

Haklarına sahipsiniz.

 

                                                                                              TANCA MAĞAZACILIK A.Ş.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR